Παιδικος τραυλισμος

kids.jpg

Tι είναι ο παιδικός τραυλισμός ;

Είναι η ομιλία που γίνεται προσπάθεια για την εκφορά συλλαβών, λέξεων και ήχων. Η παρουσία επαναλήψεων, επιμηκύνσεων και παρεμβολών κατά την διάρκεια της ομιλίας.

Που οφείλεται ;

Έχουμε 3 είδη τραυλισμού :

1) εξελικτικό τραυλισμό

2) Νευρογενή επίκτητο τραυλισμό

3) Ψυχογενή επίκτητο τραυλισμό

Αναλυτικότερα :

α. Ο εξελικτικός τραλυσιμός χαρακτηρίζεται από παθολογικά υψηλή συχνότητα διακοπών στην ροή του λόγου, πολλές επαναλήψεις μονοσύλλαβων λέξεων και μέρους λέξεων.

β. Ο νευρογενής επίκτητος τραυλισμός οφείλεται ή επιδεινώνεται από επίκτητη νευρολογική ασθένεια.

γ. Ο ψυχογενής επίκτητος τραυλισμός έχει έναρξη σε μεγαλύτερη ηλικία μετά από παρατεταμένη περίοδο άγχους, από τρατματικό επεισόδιο ή ακούσιες συμπεριφορές.

Γιατί πρέπει να το κοιτάξω νωρίς ;

Ο τραυλισμός μπορεί να εμφανιστεί από 18 μηνών έως 12 ετών αλλά πιο συχνά από 2 έως 5 ετών. Οι γονείς πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικό από νωρίς για να τον συμβουλευτούν για το πως πρέπει να αντιμετωπίσουν το παιδί γιατί πριν την ηλικία των 3.5 ετών υπάρχει πιθανότητα ανάρρωσης χωρίς θεραπεία. Εάν ο τραυλισμός δεν υποχωρήσει τότε είναι απαραίτητη η επέμβαση παιδοψυχολόγου και λογοπεδικού.

Θεραπεία :

Με επιλεγμένα εργαλεία διάγνωσης των διαφόρων στοιχείων και συμπτωμάτων ελέγχουμε την σοβαρότητα του τραυλισμού και έπειτα με συγκεκριμένες τεχνικές ή δραστηριότητες για την θεραπευτική αντιμετώπισή του. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας σε ένα από τα κέντρα μας.